w

Miljø

Norske strender og havbunnen vår er full av sneiper, plastflasker, fiskeutstyr, engangsgriller, poser, tauverk, gamle dekk, flasker, bokser og glasskår. Fortsetter forsøplingen slik framover, vil det i 2050 være mer søppel enn fisk i havet. Funnet av gåsenebbhvalen utenfor norskekysten med over 30 plastposer i magen var en brutal påminnelse om hvor alvorlig det står til. Nå kan DU bidra til å redusere problemet – bli med å rydde norske strender for søppel!

06.12.201713:56 Liss Marie Jakobsen

Med med tidligere festivaler friskt i minne vil Trænafestivalen sette ekstra fokus på miljø. Og vi er heldige og har med oss gode partnere og hjelpere på dette, blant andre HAF og In the same boat.

Trænafestivalen er lokalisert på en øy der det naturlig nok er vann på alle kanter. Derfor har vi en utfordring når det kommer til å få tatt hånd om søppel før vinden fører dette til havs.

Dette gjør at vi må få på plass flere miljøstasjoner samt gode løsninger for at vårt publikum får de ressurser de trenger for å håndtere eget søppel underveis i festivalen.

Vi vil med disse målene jobbe for å tilrettelegge for en god og fornuftig håntering av alt avfall fra festivalens publikum og crew. Vi lager opplegg for utlevering av avfallsposer på hver miljøstasjon og bruker sosiale medier for å opplyse om og implementere våre miljømål. Sammen med In the same boat har setter vi blant annet opp infobod om miljø og søppelhåndtering på campen, arrangerer strandryddeaksjoner og har Ocean Litter Lab i Vågen hvor du kan hjelpe oss å sortere søppelet vi finner ute blant øyene.

Men vi håper også du som publikummer og gjest på festivalen ser at dette også er en del av ditt ansvar for vårt felles hav og klode!

For husk! HAVET ER MORDI!