w

Trænafestivalens Kulturfond

Det er mange flotte tiltak som søker støtte hos Trænafestivalens kulturfond. Årsmøtet 2017 som ble avholdt uke 16, overførte kr 210 000 av fjorårets overskudd direkte i kulturfondet.

29.05.201817:41 Kristine Karlsen

Tiltak som har fått støtte tidligere: TUIL; Norway Cup, Ungdomskolen; tur med Hvite Busser, Klatreveggen, Sannas venner; bok og flytekai, Julekonserten, Revyen Sjettsu, Træna Kino, TAS; inventar til pårørenderom, Træna kirke; nye løpere, Petter Dass kapellet; maling, Artisten Æ; plateutgivelser og konserter, Stefan Sundstrøm; bokutgivelse og plateinnspilling i Træna, Ungdomsklubben og mange andre fine tiltak og allmennyttige formål.

Kriterier for kulturfond:

  • Det gis ikke penger til drift eller lønn.
  • Tiltak som fremmer Træna kan søke tilskudd.
  • Aktiviteten eller prosjektet må ha et allmenn nyttig formål.
  • Tiltak, aktiviteter, prosjekter for barn og unge vil bli prioritert.  
  • Det gis som hovedprinsipp ikke tildelinger til privatpersoner.
  • Kulturtiltak (musikk, dans, billedkunst etc…) prioriteres.
  • Offentlige institusjoner eller private bedrifter kan unntaksvis søke midler på tiltaks som tilfaller allmennheten.
  • Det skal klart fremkomme at tiltaket har blitt støttet av Trænafestivalens kulturfond ved tildeling, også i media, hjemmeside, FB eventuelt andre media plattformer.
  • Kulturfondstildelinger utbetales i etterkant av prosjekt mot skriftlig anmodning og prosjektregnskap.
  • Tilskuddsmottaker kan be om inntil 50 % av tildeling som forskudd, mot skriftlig anmodning. Det gis 12 mnd frist for å gjennomføre prosjektet som for tildeling fra mottatt tildelingsbrev. Pengene som ikke blir benyttet innen fristen, vil bli tilbakeført kulturfondet.

 

Søknad med finansieringsplan/ budsjett sendes til jim@trena.net eller Trænafestivalen, Postboks 196, 8770 Træna. Søknadsfrist er 1. juni 2018. 

Trenger du veiledning, lurer på noe eller vil snakkes, kom innom kontoret på Pelagia. Send en mail eller ting tlf: 90662495

Lykke til med søknaden!