w

Folkets dans Træna

Folkets dans Træna er en forestilling hvor publikum og medvirkende kunstnere i fellesskap har mulighet til å undersøke Træna. Menneskemøter, vær, natur og hverdagsliv påvirker det som oppleves, sanses, skapes og formidles. Træna beveger seg som dans, som sted og som lyd på Trænafestivalen 2019.

02.07.201914:13 Kristine Karlsen

Velkommen skal du være – til å overvære det som er i prosess og som nesten ikke synes. Publikum står fritt til å bli med i det de ønsker under forestillingen. En installasjon skal til eksempel bygges opp og ned, og det er kjærkomment med hjelp. Kunstnerne henter inspirasjon fra det vi har hørt og sett fra øya, med en ydmyk undring omkring hva som kan ha vært og hva som er nå.

Besøk Folkets dans Trænas nettside her.

TID
Torsdag kl 15 urpremiere
Fredag  kl 12, kl 17 og kl 21
Lørdag  kl 12 og kl 19 

Sted: I og utenfor Petter Dass-kapellet

Initiering, kunstnerisk og administrativ ledelse: Astrid Groseth
Forprosjekt og initiativtakere hovedprosjekt: Trude Nohr Lillegaard og Astrid Groseth
Skapere og utøvere: Katarina Skår Lisa, Guro Skumsnes Moe, Håvard Skaset, Anders Eidstuen, Nanna Elisabeth Berntsen, Trude Nohr Lillegaard og Astrid Groseth
Medskapere/-utøvere: publikum i alle deler av arbeidsprosessen
Co-produksjon: Trænafestivalen og Dansearena nord 
Støttet av: Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere, Trænafestivalen og Dansearena nord

En stor takk til: Trænfolk i alle deler av prosessen, især i den siste tida før forestilling og til de 15 som bidro med intervju og medvirkning i forprosjektet, publikum, familie og venner til kunstnerne, Jim Marthinussen, Geir Sjøseth, Mari-Ann Droksås, Sverre Hyttan, Erlend Mogård-Larsen, Liv Merete Edvardsen, Hilde Svines Bjørnvik, Knut Sjøseth, Sonja Langskjær, Hanne Maren Reistad, Elisabeth Holager Lund, Kristina Brodal Syversen, Anne Widengren, Erling Normann, Øivind Brodal Syversen, Chi Ton, Jens Petter Larsen, Lars Nårstad.

BAKGRUNN

Folkets dans som konsept springer ut fra Groseths kontinuerlige forsking i å finne kunstneriske arbeidsformer som favner både skapebehov, natur, individualitet i felleskap, familie og ledelse. Nohr Lillegaards forsking på medvirkning, bærekraft, sted, og form har også formet konseptet Folkets dans Træna. Nohr Lillegaard og Groseth møttes i barselsgruppe på Grünerløkka helsestasjon (2014). Kreativ drodling om kunst oppsto parallelt med trilleturer i skog og mark, nynning i babysang og timevis av utforsking på lekeplasser. Å stadig ta inn det som foregår, lignende foreldre-barn-kontakt, ble en naturlig del av både metode og kunstnerisk praksis. 

Ut fra ønsket om et sted for å jobbe og dele, ble Mandags- og Torsdagsdansen (2016-2017) til – et tilbud for fri dans og kreativ utfoldelse for beboere av Hovin borettslag i Oslo. Samarbeidet med både Dansearena nord og Trænafestivalen ble opprettet (2017). Det ble gjennomført koreografisk, arkitektonisk og relasjonelt analysearbeid på Træna med forprosjektstøtte fra Norsk kulturfond av Nohr Lillegaard og Groseth samme år. I tilfeldige møter, ble folk på Træna spurt om gode og ikke fullt så gode steder på øya, bevegelser fra øya, og om små historier. Totalt 15 personer bidro. Skildringene til trænværingene har blant annet gitt plasseringen av forestillingen, da Petter Dass-området skiller seg ut i skildringene om et godt sted. Bevegelsene som ble delt er nå i 2019 satt sammen til Signaturdansen, som kan overværes i forestillinga.

Berntsen, fra Dansearena nord, ble medprodusent og sparringspartner fra 2017. Skår Lisa og Eidstuen var noe tilstede på Mandags- og Torsdagsdansen i 2017, og de ble i likhet med Skumsnes Moe og Skaset fra 2019 med i gruppa som skaper verket. Kunstnerne har jobbet i fellesskap, i mindre grupper og mest individuelt. Øvrig liv har fått forme hvem som har bidratt, hvordan og når det arbeides, hvor det skapes, og derav også de ulike kunstneriske bidragene hver enkelt har.

Mennesker som er eller har vært i kontakt med Folkets dans Træna, enten via spørsmål, utprøving, forslag eller interesse, har vært med å gi retning i prosessen. Hver enkelt publikummer vil på samme vis kunne påvirke forestillinga. Det er å forvente at hver runde vil være nokså ulik, ut fra menneskene som er tilstede, været, scenografien og hva som måtte oppstå.