w

Sparebank1 Nord Norge

Vi er en betydelig samarbeidspartner til idrett og kultur i hele landsdelen, og sponser alt fra mindre lag og foreninger til større organisasjoner.

20.02.201808:16 Trænafestivalen

Vi kaller oss helst for samarbeidspartner, ikke sponsor. For det er samarbeid det handler om. Alle vi samarbeider med utgjør en forskjell for Nord-Norge, enten det er å skape aktivitet i lokalsamfunnet, få byen til å leve litt ekstra eller å gjøre oss til stolte nordlendinger når de utmerker seg på den nasjonale eller internasjonale arenaen.